Što donosi 2016?

Ovaj članak je različit od dosadašnjih jyotish analiza godina koje dolaze. Vrijeme je za duhovnu empatiju, sve ostalo je u drugom planu.

***

Kad sam prije nekoliko mjeseci prvi put zavirio u jyotish za 2016. godinu, s namjerom da se pripremim za redovitu analizu koju objavljujem krajem svake godine, već nakon nekoliko minuta postalo mi je jasno da je pred nama nešto neobično. S nekim osjećajem težine, moja prva reakcija bila je da prekinem niz od gotovo dvadeset godina redovitih objava godišnjih jyotish analiza. “Bolje je jednostavno odšutjeti”, pomislio sam, a kako je vrijeme prolazilo ta se misao održala, usprkos povremenom razmatranju zamisli da postupim sasvim drugačije. Naposljetku sam krenuo srednjim putom. Potpuna tišina u vezi dolazećeg razdoblja bila mi je nekako neprirodna, a opet, bilo mi je jasno da standardna jyotish analiza ovoga puta za mene nije opcija.

Zašto? Zato što je smisao i svrha jyotisha preventivno djelovanje, a ne pokušaj puke predikcije neizbježnog. Jyotish koji prakticiram i koji poučavam, u sebi sadrži zamisao svjetla kojim obasjavamo svoj put, zamjećujemo pozitivne i negativne utjecaje te ih poput prepreka na putu zaobilazimo ili možda koristimo poput prečica. Ako nema takve mogućnosti izbora, jyotish postaje besmislen, a svako “gledanje” u budućnost u najboljem slučaju zabava za naivne, a u najgorem, samoispunjavajuće proročanstvo sa štetnim posljedicama.

Dinamična slika koju stvaraju nebeska tijela za 2016. godinu, približava se nečemu što se u jyotishu naziva dridha karma ili nepromjenjiva karma. “Nepromjenjivost ” je samo teoretski koncept jyotisha i vrlo rijetko, gotovo nikada se ne vidi u prosječnim natalnim kartama odnosno tijekom prosječnih godina. Uglavnom se radi o miješanim utjecajima promjenjivog i nepromjenjivog, karme i slobodne volje. Omjeri se mogu kretati od 30% jednog naspram 70% drugog. Ponekad se popnu do 80%, bilo karme, bilo slobodne volje, ali i to je prilično rijetko.

U slučaju 2016. godine, gruba procjena je barem 95% nepromjenjivog! Drugim riječima, dogodit će se ono što smo pokrenuli i vrlo je malo mogućnosti za drugačije ishode. Samim time, opisi mogućih događaja u najvećoj mjeri lišeni su mogućnosti preventivnog djelovanja i kao takvi nemaju smisla. Štoviše, budući da je iz situacije u svijetu svakome jasno da ti događaji imaju negativnu konotaciju, svako daljnje detaljiziranje oko toga predstavlja širenje straha i u biti je kontraproduktivno. Najbolje što se može reći jest da će 2016. godina biti godina prihvaćanja. Morat ćemo naučiti prihvatiti posljedice onoga što je pokrenuto i čiji se rasplet više ne može izbjeći niti bitno promijeniti.

Prevagu u mojoj odluci da barem nešto napišem o vremenu koje dolazi ipak je odnijelo onih 5%, to jest malena nada da se situacija u kojoj se nalazimo može okrenuti na dobro. S obzirom na težinu karmičkog tereta ta se mogućnost u najvećoj mjeri odnosi na pojedince i njihov život, a tek onda, pomalo izdaleka, na život zajednice u cjelini. U osnovi, radi se o korištenju snažnih “energija” dolazećeg vremena za istraživanje točno određenih vidova našega života, a također i o razumijevanju – iako s vrlo malom mogućnošću djelovanja – mjesta na kojem se nalazi rješenje nakupljenih problema čovječanstva.

ZG 2015 02

 Članak koji čitate skraćena je inačica predavanja
kojeg sam održao 10.12.2015. u Zagrebu,
 u prepunoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta
pred više od 400 posjetitelja.
 U pripremi je cjeloviti snimak predavanja.

 

Obrisi situacije

Par riječi o glavnim astrološkim činiteljima u 2016. Saturn je već neko vrijeme u sideralnom zviježđu Škorpiona (Vriščik), a njegov boravak tamo produžit će se zbog retrogradnog kretanja. Od trećeg mjeseca pa sve do devetog tamo će mu se pridružiti i Mars, koji će se također kretati naprijed-natrag, te tako i sam produžiti svoj uobičajeni boravak na istom mjestu. Škorpion je zapravo njegovo područje, dok je Saturn tamo uljez.

Bez previše ulaženja u tehničke detalje, ovo je situacija iznimne i dugotrajne napetosti. Potpomognuta je brojnim drugim činiteljima koji stvaraju spomenutu dridha ili nepromjenjivu karmu. Zahtijevaju se promjene, a otpori tim promjenama su veliki. Spore i trome institucije ne znaju točno što bi učinile s pritiskom koji se valja ispod površine. Situacija nalaže brzu reakciju, a nje nema. Skrivene sile i energije koje su se dugo valjale ispod površine, sada će dobiti poticaj da izađu i učine svoje. Koliko god neobično izgledalo, Marsova je energija u ovom slučaju potrebna i pozitivna. Čekanje i dugo promišljanje samo će pogoršati stvari. Međutim, Mars je Mars, ratnik i vojskovođa, pa će on riješiti stvari po svom. Postoji samo mala, sasvim mala vjerojatnost da ne bude tako.

Ta se mogućnost nalazi u aktiviranju skrivenih potencijala koje označava arhetipski simbol Škorpiona. Radi se o povezanosti među ljudima na znatno dubljoj razini od uobičajene. Ako išta može riješiti naše probleme, to je onda duboka i iskrena empatija. Vjerojatnost da bi tako nešto dovoljno brzo postalo predmet globalnog interesa je mala, ali zato svaki osviješteni pojedinac može učiniti upravo to – istražiti i u svom životu oživjeti sve aspekte empatije, pa čak i one koji su do sada bili nepoznati.

Umjesto opisa mogućih događanja u svijetu, moja svjesna i promišljena odluka na osnovi svjetla koje nudi jyotish, usmjerena je na objašnjavanje i približavanje ljudima iznimno važnog područja koje nazivam duhovna empatija.

Ne mogu tvrditi da će to na bilo koji način utjecati na buduće događaje (vjerojatnost je mala s obzirom na količinu nepromjenjive karme), ali sam siguran da čovječanstvo nema budućnost bez ovladavanja tom sposobnošću.

 

Empatija

Riječ empatija često se poistovjećuje sa suosjećanjem. Međutim, suosjećanje je samo jedan dio empatije i mogli bismo ga nazvati afektivnom empatijom. Radi se o situacijama kad spoznaja o osjećajima drugog svjesnog stvorenja izaziva slične osjećaje u nama. Suosjećanje se obično povezuje s patnjom, ali nema razloga da ne suosjećamo i u radosti nekog drugog. I taj dio empatije ima važnu ulogu u stvaranju boljih odnosa i kvalitetnijeg društvenog ozračja.

Drugi, također često spominjan vid empatije, jest kognitivna empatija. Za razliku od one emocionalne, kognitivna empatija zahtijeva razumijevanje tuđe situacije. Važna je u komunikaciji među ljudima, posebice u diplomaciji – ali, primjerice, bez nje je teško zamisliti kvalitetan poslovni odnos. Kognitivna empatija je sposobnost da gledate na stvari iz neke druge točke gledišta, recimo s pozicije osobe s kojom nešto dogovarate ili s kojom o nečemu pregovarate.

Obje vrste empatije izgledaju kao dobar ideal i osnova za stvaranje boljih odnosa među ljudima. Međutim, empatija je mnogo više od ideala – ona je duboko utkana u strukturu našeg duh/tijelo sustava. Ljudi su empatična stvorenja po svojoj naravi. Da nismo takvi, ne bismo mogli preživjeti. Sposobnost za život u zajednici i društvenu suradnju zasnovana je na fiziološkim značajkama našeg živčanog sustava. Konkretno, sposobnost empatije počiva u takozvanim “ogledalnim neuronima”. Radi se o relativno malo ispitanom, ali ipak bez sumnje postojećem sustavu neurona, koji reagiraju na zapaženu situaciju kao da se mi sami u njoj nalazimo. Primjerice, ako gledate nekoga tko cijepa drva, vaši će ogledalni neuroni pokrenuti lančanu reakciju u drugim dijelovima živčanog sustava. Ta će reakcija, u znatno slabijoj mjeri ali ipak vjerno, odražavati ono što gledate. Primjerice, u toj situaciji u vama će biti lagano podraženi oni motorički neuroni u mozgu i mišićima koji bi bili aktivni da vi sami cijepate drva.
Aktivnost sustava ogledalnih neurona različita je u različitih ljudi. To je razlog zbog kojeg su neki među nama izrazito “osjetljivi” na patnju drugih stvorenja, dok neki uspijevaju na to ne obraćati pozornost. Također, problem je u tome što naša društvena paradigma uglavnom ističe individualne vrijednosti i potiskuje mogućnost “pretapanja” iskustava među ljudima. Odgajani smo i oblikovani kao otoci; kao samostalne i odvojene jedinke koje nemaju izravnu vezu jedna s drugom. “Ogledalni neuroni”, čija nam je prava funkcija tek rudimentarno poznata, pokazuju da je povezanost među nama mnogo dublja i stvarnija nego što se to naizgled čini.

 

Duhovna empatija

Treći vid empatije, koji je potpuno nepoznat i ne spominje se u krugovima psihologa i drugih stručnjaka za empatiju doprinos je duhovnih, čak možda i pomalo ezoteričnih područja (što savršeno odgovara arhetipskoj simbolici Škorpiona koja je aktivna sljedeće godine). Zbog toga je nazivam duhovna empatija, iako bismo se mogli zadržati i na nazivu “potpuna empatija”. Radi se o potpunom prijenosu iskustva s jedne osobe na drugu.

Filozofi već odavno govore o qualiji, specifičnom okusu iskustva koji je jedinstven za svaku osobu i stoga neprenosiv. Qualiju možete opisati riječima, i druga će je osoba razumjeti ako razumije izgovoreno, međutim, to nije jamstvo da obje osobe to iskustvo doživljavaju na isti način. Čak ni afektivna empatija ne prenosi qualiju – ona samo u vama stvara slično iskustvo, iskustvo koje ste već doživjeli i sada ga prepoznajete.

Negdje, skrivena iza mnogih nepoznanica “ogledalnih neurona”, nalazi se tajna stvarnog prijenosa izravnog iskustva, same qualije. Za suvremenu znanost to je još daleka utopija, a tek je neizravno zamišljaju oni koji sanjaju o prijenosu ljudske svijesti iz tijela u, recimo, neki superkompjuter.

Duhovna empatija otvara sasvim drugačije mogućnosti – mnogo stvarnije, a istodobno tehnološki manje zahtjevne. Ona se tu i tamo spontano događa, ali je ne prepoznajemo jer je skrivena iza površnijih vrsti empatije, poput afektivne i kognitivne. Međutim, postoji realna nada da bi usmjeravanje pažnje na razvoj duhovne empatije, uz primjenu tehnika koje nisu pretjerano zahtjevne, moglo dovesti do razvoja te sposobnosti i potpune aktivacije “ogledalnih neurona”. Takvo iskustvo otvorilo bi vrata nevjerojatnom doživljaju stvarnosti, slobodnom od dosadašnjih ograničenja za koja smo mislili da su nužna i nepremostiva. Prihvaćena i primijenjena na široj razini, ta bi sposobnost u potpunosti preobrazila svijet.

2016., uz sve svoje zastrašujuće konotacije, posijat će sjeme razvoja duhovne empatije. To je njena najveća vrijednost. Jedino što nam preostaje jest usmjeriti se u tom pravcu. Namjeravam se aktivno uključiti u potragu i istraživanje mogućnosti razvoja te sposobnosti, a također ću poticati i druge da to učine. Tako ću, primjerice, u četvrtom mjesecu 2016., usred astrološki kriznog razdoblja, koje je zapravo iznimno bremenito “tajnim energijama” i “skrivenim potencijalima”, organizirati okupljanje u obliku radionice o duhovnoj empatiji, na kojoj ću podijeliti s polaznicima svoja dosadašnja znanja o tome, u obliku praksi i tehnika koje se mogu već sada primjenjivati. Pozivam svakoga da mi se pridruži u tom istraživanju.

 

Svijet budućnosti

Živimo u kritičnim godinama. To svatko vidi i zna. Prekretnica nije jedan trenutak, jedna točka u vremenu, već cijelo ovo razdoblje. Ako baš moramo pokazati na ključne točke u vremenu preokreta, jedna od najvažnijih je godina koja dolazi – 2016. Nažalost, u prethodnim godinama, posebice u ovoj, 2015., ispustili smo uzde iz ruku i kočija sada ide kuda već ide, bez mnogo mogućnosti da djelujemo na ishod. Kad se to kretanje iscrpi, bit ćemo ponovno u položaju da djelujemo slobodnije.

Do tada, bilo bi najpametnije razviti ili barem istražiti sposobnost potpune empatije. Njen najveći neprijatelj su čvrsta uvjerenja. Ako ste u nešto uvjereni do te mjere da niste sposobni zauzeti drugu točku gledišta, izmiču vam čak i najelementarniji tragovi empatije. Najveća zla počinjena su u ime nekog čvrstog uvjerenja, ideologije ili vjere. Ovo drugo – dakle religija – posebno je plodno tlo za uništenje empatije. Naizgled, mudriji i pošteniji predstavnici religija govore o suosjećanju i potrebi razumijevanja drugih, bez obzira na kulturu, naciju i religiju. To su hvalevrijedni pokušaji, ali njima svjedočimo već tisućama godina. Rezultat? Nikakav. Situacija je sve gora. Razlog je tome taj što religija u svojoj osnovi zahtijeva čvrstu i neupitnu vjeru u “jedinu istinu” koja je zastupljena na točno taj način. Ako istodobno zahtijevate iskrenu i predanu vjeru, dok govorite da i drugi imaju pravo na to isto iako je njihova vjera drugačija, šaljete izmiješane signale. Vaša je poruka šizofrena. I rezultati su predvidljivi: stalna previranja, osobna i društvena, kojima na ovaj ili onaj način kumuje religija. Na njenim marginama uvijek ćete imati radikalizam. Čvrsta uvjerenja, iskreno i predano provođena, samo čekaju poticaj u obliku neke društvene nepravde, pa da se pretvore u radikalni terorizam. Niti slučajno ga ne opravdavam, ali tvrdim da ga se nećemo riješiti tako dugo dok religija ima ovakvu ulogu kakvu ima. Kad se ona globalno povuče s društvene scene i postane neinstitucionalizirani oblik osobnog izbora, nestat će i osnove za radikalnu ludost terorizma.

Empatija zapravo razbija individualna ograničenja i povezuje nas na način na koji nismo ni sanjali da je moguće. Potpuna empatija, duhovna empatija, ima potencijal da razbije iluziju o odvojenosti, da promijeni pogled na svijet – s ovog današnjeg, u kojem prevladava zadovoljenje “mojeg”, “mene” i “ja”, do onog budućeg u kojem doživljaj jednog, postaje doživljaj svih. U takvom svijetu, u svijetu potpune duhovne empatije, što mislite, koliko bi dugo opstali pojmovi poput siromaštva, patnje, ubijanja i rata?

Začetak takvog svijeta je istinski astrološki potencijal 2016. godine. U svjetlu toga, sve je drugo nevažno.

Neka nam je sa srećom!

ZG 2015 04

14

Komentara

 1. Anonimno  prosinac 14, 2015

  Poštovani gospodine Kezele, ovo tvoje objavljivanje mi se jako svidelo, i mislim da zaslužuje veću pažnju javnosti. Dugo vremena se poznajemo i dobro smo sarađivali u prošlosti. Narvno neki drugi aspekti života su nas prisilno razdvojili, a znaš i sam da sam uvjek bio uz tebe, i davao ti svesrdnu podršku koliko je to bilo moguće. I ovaj puta ću ti dati podršku od srca, time što ću šerovati i tražiti da i moji prijatelji isto šeruju ovaj članak preko svojih FB portala. Pozdrav!

  reply
 2. Anonimno  prosinac 15, 2015

  Ovo mora da se objavi sto pre i sto brze, treba se suociti sa losim energijama u nama samima i raditi na tome da ih pretocimo u pozitivne, sto nas je vise lakse ce mo sloj po sloj ljustiti kolektivnu svest! Probudimo se i najzad pocnimo! Hvala Vam

  reply
 3. Anonimno  prosinac 15, 2015

  Divno prezentirao

  reply
 4. Nedica  prosinac 16, 2015

  Ja bravo, to je edina rešitev za današnje človeštvo, da začnemo čutiti v srcu –
  iskreno in tako tudi delovati.

  Hvala vam in vse dobro.

  reply
 5. Altwarm  prosinac 17, 2015

  Hvala za vas prispevek k osvescanju. Luc na koncu tunela se sveti

  reply
 6. Mija  prosinac 17, 2015

  Adrian, hvala ti za besede, ki so se me močno dotaknile, saj sem mislila, da so ideali, o katerih razmišljam in katerih vsebino si povzel v tem besedilu samo moje sanje z nikakršno možnostjo uresničitve v tem svetu.

  reply
 7. Adela  prosinac 18, 2015

  Hvala na dijeljenju …već neko vrijeme primjećujem kod sebe promjene…

  reply
 8. Anonimno  prosinac 18, 2015

  Krasno! Potrebna je ozaveščenost velikega števila ljudi, vsaj dve tretine, pa lahko svet spremenimo. Prav tako se bodo morale religije, oz.veroizpovedi,
  korenito spremeniti v samih sebi in prenehati služiti denarju in začeti služiti duhovnemu razvoju posameznikov in človeški skupnosti.

  reply
 9. Suzana  prosinac 18, 2015

  Hvala za te besede. Naročito pozdravljam besede o empatiji. Sem NLP treiner i šaman i vidim kako vrlo težko je ljudima da razumeju in prihvačaju kognitivnu empatiju. A duhovna empatija, za to je potreban kvantni skok.
  Ima neke konkretne ideje kako početi?

  reply
 10. Zrinka  prosinac 21, 2015

  Da, iznenadio si me člankom, zaista je drukčiji nego oni prijašnji. Po meni si ovaj put prenio vrlo snažnu poruku preko osjećaja, a riječima si podržao tu emociju. Hvala ti na tome, iako zaista me tekst ostavlja “bez teksta”.

  reply
 11. Ondina  prosinac 22, 2015

  Hvala na ovom clanku. Puno mi znaci, jer ste napisali ono sto me muci, a sto ljudi ne zele cuti. Slijedeci nacin pripreme za nadolazece (sto god to bilo), izvukao me iz “uznemirenosti” od “neminovne buducnosti” koja me pritiskala nekoliko mjeseci.

  reply
 12. Nataša  prosinac 23, 2015

  Zbilja me je zatekao ovaj vaš tekst. Nema nam druge nego duboko se predati radu na sebi, to je jedina stvarna osnova za promjene, a čini se da je sad to jasnije nego ikad.

  reply
 13. Maja  siječanj 14, 2016

  Imam snazan osjecaj…. 5% je zapravo 95%…. pocinje jedna velika, uzbudjiva avantura… i sve ce biti kako treba biti: na drugacijoj platformi svjesnosti… neminovno.

  reply
 14. Anonimno  veljača 2, 2016

  Potpuno delim mišljenje i osećaj drugih koji su komentarisali. Hvala na tekstu i snimcima, jer ovo daje dodatnu nadu i podstiče na pravi rad/put, izgleda kao jedini mogući, a dobar i svrsihodan.
  Divno je znati da nismo sami i da nas je sve više. Zato imam utisak da je vreme za akciju i na ovaj način..

  reply

Komentirajte post, a ako vam se svidio, svakako ga podijelite.