Multiverzum


o paralelnim životima o višedimenzionalnoj stvarnosti