Knjige

Če želiš izvedeti, zakaj se trese najvišje nadstropje, moraš izprašati temelje.