Tečaj Integralne meditacije, Zagreb, 15.–16. 10. 2022