Splet: Uvod v dekonstrukcijo iluzije, 14. in 15. 10. 2020